canto-alegre-spiewa-jak-z-nut-DSC_0077
canto-alegre-spiewa-jak-z-nut-DSC_0077

KONCERTY

a capella

i z orkiestrą

canto-alegre-spiewa-jak-z-nut-DSC_0077

Bogata oferta
repertuarowa

canto-alegre-spiewa-jak-z-nut-DSC_0077

Występy w ciekawych miejscach

canto-alegre-spiewa-jak-z-nut-DSC_0077

Ewelina Bień – dyrygentEwelina Bień – muzyk, pedagog, specjalista w dziedzinie chóralistyki i emisji głosu – absolwentka Akademii Muzycznej w Łodzi (kierunek Wychowanie Muzyczne – specjalność prowadzenie zespołów wokalnych i wokalno – instrumentalnych), studiów podyplomowych z zakresu Emisji głosu na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studiów podyplomowych Coaching i mentoring w edukacji w Społecznej Akademii Nauk.

Pierwsze szlify zawodowe zdobywała pracując w Filharmonii Łódzkiej jako artysta chóru. Od wielu lat jest dyrygentem „Stowarzyszenia Śpiewaczego Echo” w Łodzi oraz chóru dziecięcego w Państwowej Szkole Muzycznej w Zgierzu oraz chóru w Społecznej Szkole Muzycznej w Zgierzu gdzie zaraża swoją pasją następne pokolenia młodych muzyków.

Ewelina Bień jest również dyrektorem artystycznym Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w Łodzi. Bierze udział w konkursach, festiwalach, przeglądach i koncertach okazjonalnych zdobywając nagrody, wyróżnienia. Za prowadzenie chóru na wysokim poziomie artystycznym i za zaangażowanie w dziedzinie współtworzenia i upowszechniania kultury dwukrotnie otrzymała nagrodę od Prezydenta Łodzi, a Polski Związek Chórów i Orkiestr wyróżnił ją Złotą Odznaką Honorową.

Ewelina Bień jest także laureatką Ogólnopolskiego Konkursu Dyrygenckiego w Poznaniu. Ma na swoim koncie liczne koncerty przy okazji różnych wydarzeń kulturalnych w Polsce i za granicą. Jest jurorem na festiwalach i przeglądach muzycznych na terenie województwa łódzkiego. W 2014 r. została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej, a w 2016 za osiągniecia artystyczne i wychowawcze otrzymała nagrodę Marszałka Województwa Łódzkiego. Aktywnie bierze udział w konferencjach naukowych, koncertach i warsztatach. Jest autorem wielu chóralnych opracowań, a także pomysłodawcą i organizatorem Festiwalu wokalnego dla dzieci i młodzieży „Cantus” oraz Festiwalu kolęd i pastorałek „Płynąca kolęda”.

Soprany

Augustyniak Monika

Dobroń Anna

Janiec Elżbieta

Marańda Barbara

Mosiołek Renata

Szmidt Iwona

Szynkowska Katarzyna

Alty

Anforowicz Joanna

Górniak Lidia

Grabowska Barbara

Jakubowska Anna

Jakubowska Barbara

Maroszek Olga

Pankowska Maria

Sosnowska Maja

Włodyga – Rojek Iwona

Tenory

Budziński Leszek

Grabowski Marek

Kolanus Roman

Kuydowicz – Cała Ewa

Możdżeń Leszek

Nozhak Ostap

Tarasiewicz Mirosław

Basy

Podstolski Jacek

Witych Jacek